ജിയോ പണി തുടങ്ങി; നിരക്കുകള്‍ കുത്തനെ കൂട്ടി, കാലാവധി വെട്ടിക്കുറച്ചു’ പുതിയ പ്ലാനുകള്‍ ഇങ്ങനെ

നിലവില്‍ ജിയോ നല്കികൊണ്ടിരുന്ന 399 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍ കാലാവധി 70 ദിവസമായി ചുരുക്കി. ദിനംപ്രതി ഒരു ജി.ബി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റ് സൗജന്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പമുണ്ടാകും. ഒക്ടോബര്‍ 19 മുതല്‍ പുതിയ വരിക്കാര്‍ക്കും നിലവിലുള്ള വരിക്കാര്‍ക്കും ഈ പ്ലാനില്‍ ചേരാം. മുന്‍പ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 399 രൂപയുടെ ധന്‍ ധനാ ധന്‍ പ്ലാനിന്റെ നിരക്ക് 459 രൂപയായി ജിയോ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പ്ലാന്‍ പ്രകാരം പ്രതിദിനം ഒരു ജി.ബി ഡാറ്റവീതം 84 ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം. സൗജന്യ കോള്‍, എസ്എംഎസ് എന്നിവയും ഇതോടൊപ്പം ലഭിക്കും.

149 രൂപ പ്ലാനിന്റെ ഡാറ്റാ സൗജന്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ രണ്ട് ജി.ബിയായിരുന്നത് നാല് ജിബിയായാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. കാലാവധി(28ദിവസം)ക്കും മറ്റ് സൗജന്യങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല. 1,999 രൂപ(120 ദിവസ കാലാവധി)യുടെ പ്ലാനിന് 125 ജി.ബിയും 4,999 രൂപയുടെ (കാലാവധി 210 ദിവസം)പ്ലാനിന് 350 ജി.ബിയുമാണ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുക. നേരത്തെ ഇത് യഥാക്രമം 155 ജി.ബി, 380 ജി.ബി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. 90 ദിവസം കാലാവധിയുള്ള 999 രൂപ പ്ലാനിന്റെ ഡാറ്റ സൗജന്യം 90 ജിബിയില്‍നിന്ന് 60 ജി.ബിയായി കുറക്കുകയും ചെയ്തു.