പത്തുരൂപാ നാണയങ്ങള്‍ നിരോധിക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്ത‍ വ്യാജം എന്ന് ആര്‍ബിഐ

ന്യൂഡല്‍ഹി : രാജ്യത്ത് പത്ത് രൂപയുടെ നാണയങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിക്കുന്നുവെന്ന പേരില്‍ വരുന്ന...