ബഥനി ആശ്രമം ശതാബ്ദി നിറവില്‍: ആഘോഷങ്ങള്‍ റോമിലും

റോം: പത്തനംതിട്ട റാന്നി പെരുനാട് മുണ്ടന്‍മലയില്‍ ദൈവദാസന്‍ പണിക്കരുവീട്ടില്‍ ഗീവര്ഗീസ് മാര്‍ ഇവാനിയോസ്...