സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ബാറ്ററികള്‍ ചൂടാകുന്നത് തടയാന്‍ ചില എളുപ്പവഴികള്‍

സ്മാര്‍ട്ട്‌ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോള്‍ ജീവിക്കുന്നത്. ദിവസേന നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ മിക്കതും...