70 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മലയാളി കുരുന്ന് കണ്ടെത്തിയ അപൂര്‍വ്വ ഇനം വണ്ട് ഒക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് മ്യൂസിയത്തില്‍

ഒരു പത്തുവയസുകാരി ഒരു വണ്ടിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച്...