മുപ്പത്തിയൊന്നംഗ ഭരണസമിതിയുമായി ബി ഫ്രണ്ട്‌സ് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് ഇരുപതാം വര്‍ഷത്തിലേയ്ക്ക്

സൂറിച്ച്: അസോസിയേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളില്‍ തനിമയ്ക്കും, ഒരുമയ്ക്കും, പുതുമയ്ക്കും, സന്നദ്ധ സേവനങ്ങള്‍ക്കും...