ഓടുന്ന ട്രെയിനിനു മുന്നില്‍ നിന്ന് സെല്‍ഫി എടുത്ത കുട്ടികള്‍ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബംഗ്ലൂര്‍ : ഇന്ത്യക്കാരുടെ സെല്‍ഫി ഭ്രാന്തിനു ഇരയായി മൂന്ന് കുട്ടികള്‍. ഓടുന്ന ട്രെയിനിനു...