ശാലോം മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ബ്രൂഡര്‍ ക്ലൗസ് തീര്‍ത്ഥാടനവും ത്രിദിനതാമസധ്യാനവും സ്വിറ്റസര്‍ലന്‍ഡില്‍

സ്വിറ്റസര്‍ലണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥനായി അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രൂഡര്‍ നിക്കോളാസിന്റെ ജന്മദേശത്ത് ശാലോം മീഡിയ ത്രിദിന ദ്യാനവും...