ഓണനാളില്‍ ‘അടിച്ച് പൂസാകാന്‍’ മലയാളി ചിലവിട്ടത് റെക്കോര്‍ഡ് തുക

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കളക്ഷന്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് മുന്നേറുകയാണ് മദ്യവുവില്പന. ഓണക്കാലത്താണ് മദ്യവില്‍പ്പന പലപ്പോഴും...