മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഇന്ത്യ

മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ചരിത്രനേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശബ്ദാതിവേഗ മിസൈലായ ബ്രഹ്മോസ് ദീര്‍ഘദൂര...