ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ; ഭാരതാംബ ഇനി ഗോത്രവനിത

അടുത്ത മാര്‍ച്ചില്‍ ത്രിപുര നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന്‍ പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതാംബ...