കോഴിക്കോട് ഭവൻസ് ലോ കോളജിൽ ബീഫ് നിരോധനം ; പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

കോഴിക്കോട് : കേരളത്തിലും ബീഫ് നിരോധനം. കോഴിക്കോടുള്ള രാമനാട്ടുകര ഭവൻസ് ലോ കോളജിലാണ്...