വൈറ്റ്ഹൗസിലെ ബൈബിള്‍ സ്റ്റഡിക്കെതിരെ യുക്തിവാദികള്‍

പി.പി.ചെറിയാന്‍ വാഷിങ്ടന്‍ ഡിസി: വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നല്‍കുന്ന ക്യാബിനറ്റ് ബൈബിള്‍...