പ്രോസി എക്സോട്ടിക് ഫെസ്റ്റിവലിന് നാളെ തുടക്കം: ബോക്‌സറും, ഡാന്‍സിംഗ് സ്റ്റാറുമായ ബിക്കോ ബോട്ടോവാമുങ്ങു എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങും

വിയന്ന: പതിനേഴാമത് പ്രോസി എക്സോട്ടിക് ഫെസ്റ്റിവലിന് നാളെ തുടക്കം. ഫെസ്റ്റിവലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രവര്‍ത്തന...