ബില്ലി ഗ്രഹാമിന്റെ പ്രതിമ യുഎസ് ക്യാപിറ്റോളില്‍ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു

പി പി ചെറിയാന്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡി സി: അന്തരിച്ച ബില്ലി ഗ്രഹാമിന്റെ പ്രതിമ...