കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില്‍ കരിമ്പനി ; രോഗം പടര്‍ത്തുന്ന മണലീച്ചയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില്‍ കരിമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സൂപ്പിക്കടയില്‍ ഉള്ള ഒരു മധ്യവയസ്‌കനിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്....