മാസങ്ങളോളം കാപ്പിയില്‍ ബ്ലീച്ച് ചേര്‍ത്ത് ഭര്‍ത്താവിനെ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച ഭാര്യ അറസ്റ്റില്‍

പി പി ചെറിയാന്‍ അരിസോണ:മാസങ്ങളോളം കാപ്പിയില്‍ ബ്ലീച്ച് ചേര്‍ത്ത് ഭര്‍ത്താവിനെ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന്...