റോഡരികില്‍ നിന്ന് ഹെല്‍മെറ്റ് വാങ്ങുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; ഇനി ഐഎസ്‌ഐ മുദ്ര നിര്‍ബന്ധം…

തിരുവനന്തപുരം: ഇനി മുതല്‍ ബൈക്ക് യാത്രക്കാര്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് വെച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ, അത്...