ഈ വര്‍ഷത്തെ സാഹിത്യ നൊബേല്‍ കസുവോ ഇഷിഗുറോവിന്

സ്റ്റോക്ക്‌ഹോം: സാഹിത്യത്തിനുള്ള ഈ വര്‍ഷത്തെ നൊബേല്‍ പുരസ്‌ക്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജാപ്പനീസ് വംശജനായ ഇംഗ്ലീഷ്...