കശാപ്പ് നിരോധനത്തിന് രാജ്യവ്യാപക സ്റ്റേ; മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്‌റ്റേ വ്യാപിപ്പിച്ചു, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കശാപ്പ് നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനത്തിന് രാജ്യവ്യാപകമായി സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കശാപ്പ് നിരോധനത്തിന്...

ഗോവധ നിരോധനം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്ന് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗോവധ നിരോധനം നടപ്പിലാകണം എന്ന ഹര്‍ജി...