ബീൻസ് ടൊമാറ്റോ മസാല

ബീൻസ് അരിഞ്ഞത് സവാള അരിഞ്ഞത് – ഒരെണ്ണം തക്കാളി – രണ്ടെണ്ണം മുളകുപൊടി...