സണ്ണി ലിയോണിയുടെ ആദ്യനായകന്‍ ഒരു മലയാളിനടന്‍ (വീഡിയോ)

സണ്ണി ലിയോണിനെ അറിയാത്തവര്‍ വിരളമാണ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍ ഭൂരിപക്ഷം യുവാക്കളും സണ്ണിയുടെ ആരാധകരുമാണ്....