മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കൊന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാര്‍ ; ആര്‍എസ്എസ് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന സംഘടനയെന്നാണ് എന്നു ഗാന്ധി പറഞ്ഞതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍

കോഴിക്കോട്  :  മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കൊന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാര്‍ .ബിജെപി സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്...