നോട്ടുനിരോധനം പൊളിഞ്ഞു പാളീസ് ആയി ; തിരിച്ചുകിട്ടിയ നോട്ടുകളില്‍ എത്ര കള്ളനോട്ടുകള്‍ ഉണ്ട് എന്നറിയില്ല എന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ കുറ്റസമ്മതം

ന്യൂഡല്‍ഹി : നോട്ടുനിരോധനത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായി സര്‍ക്കാരും റിസര്‍വ് ബാങ്കും നിരത്തിയ കാരണങ്ങള്‍...