തന്നെ നശിപ്പിച്ചവരുടെ പേരുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി ആ യുവതി ; ഞെട്ടലില്‍ കേരളം

തന്നെ നശിപ്പിച്ചവരുടെ പേരുകള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തി ക്രൂരമായ ബലാല്‍സംഗത്തിന് ഇരയായ...