പഴം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഭവം പഴം പൊരിച്ചത്

പഴം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഭവം പഴം പൊരിച്ചത്

ചേരുവകകള്‍

ഏത്തപ്പഴം-            1 എണ്ണം
മുട്ടയുടെ വെള്ള-  1 എണ്ണം
ബ്രഡ്‌പൊടി-          1 കപ്പ്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം.

പഴം വട്ടത്തില്‍ മുറിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതില്‍ നിന്ന് ഓരോന്നായി എടുത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയില്‍ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രഡ് പൊടി പുരട്ടി എണ്ണയില്‍ വറുത്തു കോരുക .