ഭരത് മുരളിയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് 8 വയസ്സ്; അരുവിക്കരയിലെ സ്മൃതിമണ്ഡപത്തില്‍ അനുസ്മരണ യോഗവും ഭരത് മുരളി പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും

മലയാള സിനിമയിലെ പ്രഗത്ഭനായ സ്വഭാവനടന്റെ ജീവിതത്തെകുറിച്ചും, അനുഭവങ്ങളെകുറിച്ചും പ്രദീപ് പനങ്ങാട് എഴുതിയ ഭരത്...