ജിയോയെ നേരിടാന്‍ ഐഡിയയും വൊഡാഫോണും ഒന്നായി ; ഇനി രാജ്യത്തെ ടെലികോം രംഗത്തെ ഏറ്റവും വമ്പൻ കമ്പനി

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ ​ ഐഡിയയും വോഡഫോണും ലയിച്ചു. ജിയോയുടെ വെല്ലുവളി...