ശില്‍പ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ‘പടയോട്ടം’

പ്രാണേശ്വര്‍, ഫിലിം ഡയറക്ടര്‍ കോമഡി എന്റര്‍ടെയിനര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന റഫീക്ക് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പടയോട്ടം...