ഐറിഷ് യുവതി ഗോവയിലെ ബീച്ചില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പനാജി: ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ടുള്ള ഐറിഷ് യുവതിയെ (25) ഗോവയിലെ ബീച്ചില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍...