പ്രണയിച്ചു പറ്റിച്ച കാമുകന്‍റെ മുഖത്ത് കാമുകി ആസിഡ് ഒഴിച്ചു

ബംഗളൂര് :  യുവതികള്‍ക്കു നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്...