കൂട്ടുകാരനെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ സ്റ്റിക്കര്‍ ഒട്ടിച്ചു; വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പിടിയില്‍

പയ്യന്നൂര്‍: കൂട്ടുകാരനെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ വീടിന്റെ ജനാലയില്‍ സ്റ്റിക്കറൊട്ടിച്ച രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പിടിയില്‍ ഇവരെ...