നിയന്ത്രണം വിട്ട ചൈനയുടെ കൂറ്റന്‍ ബഹിരാകാശ നിലയം ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തുന്നു; തകര്‍ന്നു വീഴുക ഒരു പ്രധാന നഗരത്തില്‍

ലണ്ടന്‍: നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയം ഒരു പ്രധാന നഗരത്തില്‍ തകര്‍ന്നുവീഴുമെന്ന...