ഗാന്ധിയെക്കാള്‍ മികച്ചവനാണ് മോദി എന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് ; നോട്ടുകളില്‍ നിന്നും ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം മാറ്റുമെന്നും അവകാശം

ഖാദി കലണ്ടറുകളില്‍ നിന്നും ഡയറികളിലും നിന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഒഴിവാക്കി പകരം മോദിയുടെ...