മോഹന്‍ലാല്‍ കള്ളപ്പണക്കാരന്‍ എന്ന് എം എം മണി

മോഹന്‍ലാല്‍ മോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കുവാന്‍ കാരണം ലാലിന്‍റെ കൈയ്യില്‍ കള്ളപ്പണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന്...