ഷീലയും മധുവും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന പ്രണയ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി

ബഷീറിന്റെ പ്രേമലേഖനം എന്ന അനീഷ് അന്‍വര്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. സക്കറിയുടെ ഗര്‍ഭിണികള്‍,...